woensdag 14 juni 2017

Preventietips voor Limburgse senioren


Vorig jaar heeft de provincie Limburg in samenwerking met Crime Control een nieuwe brochure uitgebracht, namelijk “Preventietips voor Limburgse senioren”. Deze brochure biedt senioren een handleiding om zich veiliger te voelen in het dagelijkse leven.  De brochure zit boordevol praktische veiligheids- en preventietips om het leven makkelijker en veiliger te maken.

De provincie biedt vanaf september 2017 concrete toelichtingen aan over de inhoud van de brochure.
Tijdens zo’n toelichting wordt dieper ingegaan op de belangrijkste preventietips en worden enkele voorbeelden aangehaald om de thema’s te verduidelijken.

De provincie biedt drie formules aan:
· Een toelichting aan uw vereniging op een vooraf afgesproken locatie in uw buurt (de toelichting duurt ongeveer een uur en kan dus eventueel gekoppeld worden aan andere/eigen activiteiten);
· Een toelichting in het provinciehuis van Hasselt, gekoppeld aan een rondleiding in het provinciehuis. De toelichting gekoppeld aan de rondleiding duurt ongeveer een halve dag en tijdens de pauze krijgt u een tas koffie met stukje taart aangeboden;
· Een toelichting in het PLOT te Genk, gekoppeld aan een rondleiding in het PLOT (politieschool, brandweerschool, school voor geneeskundige hulp). De toelichting gekoppeld aan de rondleiding duurt ongeveer een halve dag en tijdens de pauze krijgt u een tas koffie met stukje taart aangeboden.

De toelichtingen zijn gratis en er kunnen nog brochures ter beschikking gesteld worden. Indien u of uw organisatie geïnteresseerd is in dit aanbod, kan u zich inschrijven op de volgende website:http://www.preventiesenioren.be/inschrijvingsmodule.
Voor vragen of inschrijvingen kunt u ook steeds terecht op het volgende e-mailadres: sien.vanlangendonck@limburg.be
De aanvragen voor toelichting worden behandeld volgens de inschrijvingsdatum, in de mate van het mogelijke rekening houdend met de voorkeur van de vereniging.