woensdag 31 december 2014

Afsteken van feestvuurwerk

 
De eindejaarsfeesten zijn voor velen de gelegenheid bij uitstek om feestvuurwerk af te steken. Het afsteken van vuurwerk houdt heel wat veiligheidsrisico's in. Daarom is het slechts onder bepaalde voorwaarden toegelaten.

Een particulier (> 16 jaar) mag enkel feestvuurwerk kopen en wel in een beperkte hoeveelheid. Het geheel mag niet meer dan 1 kilogram pyrotechnische sas bevatten. Dit komt overeen met 4 tot 5 kg brutogewicht feestvuurwerk.

Voor het afsteken van feestvuurwerk is een voorafgaandelijke machtiging van de burgemeester vereist (schriftelijke toelating of besluit), behalve indien het feestvuurwerk wordt afgestoken tijdens de nieuwjaarsnacht van 23.45 tot 00.45 uur.

FOD economie heeft een brochure uitgebracht boordevol veiligheidsregels/tips: http://goo.gl/dOf6L8 + brochure: http://goo.gl/X3T9DV .